práškové lakovanie

Štandardné RAL farby

Hliníkové profily je možné dodať vo všetkých farebných odtieňoch podľa vzorkovníka RAL. Rovnako je možné dodať povrchové úpravy v rozličných farebných variantách. Kombinácie farieb interiér-exteriér, kombinácie farieb, kde okenné rámy budú farebné odlíšené od okenných krídel a podobne. Vašej fantázii sa medze nekladú.
Okrem štandardných farieb ponúka fy. HEROAL aj špeciálne produkty s vylepšeným designom a odolnosťou voči poveternostným podmienkam.

Povrchová úprava hwr

Mimoriadna odolnosť voči nepriazni počasia, alebo anglicky „highly weather resistent“ – hwr, ktorý reprezentuje v súčasnosti najvyšší svetový štandard povrchovej úpravy hliníkových dielov v rámci celej palety farieb RAL. Systém heroal dur hwr spĺňa najvyššie kvalitatívne požiadavky triedy 2, stanovené inštitútom Qualicoat a tzv. triedu kvality Master inštitútu GSB. Práškové laky triedy Qualicoat 2 alebo triedy Master podľa GSB musia obstáť v 36 mesačnom teste odolnosti voči poveternostným vplyvom pod názvom „Florida“. Pritom nesmie dôjsť k ich poškodeniu a na povrchu vrstvy smie dôjsť len k jasne stanoveným zmenám, najskôr potom môžu byť klasifikované ako mimoriadne odolné. Počas tohto špeciálneho testu sú hliníkové plechy s RAL úpravou určené k vonkajšiemu použitiu testované, akým spôsobom si uchovajú zostávajúci lesk a intenzitu farebnosti pri prirodzenom vysokom žiarení UV v americkom štáte Florida. Plechy s náterom heroal dur hwr bravúrne vzdorovali tomuto intenzívnemu ultrafialovému žiareniu celé tri roky. To zodpovedá štandardnému obdobiu minimálne desať rokov v stredoeurópskom podnebí.

Farby Raffaello

Farba je nanášaná v dvoch vrstvách metódou Coil-Coating a následne je vypálená. Ide o systém farieb s mimoriadnou odolnosťou voči oderu na báze polyamidom zušľachteného kvalitného polyuretánu. Kritériá skúšok a posúdení v rámci vývoja farieb a kontroly produktov prepožičiavajú farbám heroal veľmi dobrú odolnosť voči poveternostným vplyvom, ekologickosť, vysokú intenzitu farieb a ich odolnosť voči UV žiareniu. Systémy heroal tak majú trvale ľahkú údržbu a zachovávajú si funkčnosť. 

Štruktúrovaný lak Raffaello

Povrchová úprava Raffaello, vynájdená a patentovaná v Taliansku, umožňuje individuálne a mimoriadne farebnosti povrchov. Táto štruktúrovana farba sa zásadne líši od bežných farebných úprav. Plocha nie je hladká a lesklá, ale hrubá a štruktúrovaná, čo je znakom systému Raffaello.