Heroal 028 TC-Softline

Systém neizolovaných hliníkových profilov pre prístrešky

Oblasť použitia

  • Prístrešky pre autá
  • Zastrešenie terasy

Spôsoby otvárania

  • Pevné presklenie

Funkčné vlastnosti podľa normy o výrobkoch podľa DIN EN 14 351 – 1

Hmotnosť krídla v kg max.

Odolnosť pri zaťažení vetrom podľa EN 12 210 – C2 / B3

Odolnosť proti náporu dažďa podľa EN 12 208 – 5° Třída R4

Priepustnosť vzduchu podľa EN 12 207

Ovládacie sily EN 13 115

Mechanické namáhanie EN 13 115

Životnosť EN 12 400

Odolnosť proti vlámaniu DIN V ENV 1627

Trieda ochrany proti hluku podľa podľa EN 20 140 – 3

Koeficient průchodnosti tepla podľa EN ISO 10 077 – 2

 

Technická charakteristika

Systém hliníkových profilov
Neizolovaná jednokomorová konštrukcia

Pohľadové šírky profilov
Vonkajšia pohľadová strana 70 mm, vnútorná pohľadová strana 75 mm

Odvodňovací systém
Odvodnenie strechy je možné integrovať do obloženia lemu

Terasové striešky a systém prístreškov pre autá
Náročná strecha so zaoblenými sklenenými lištami a kyvný profil s lícovaním ku stene
Nadštandardná inštalácia osvetlenia / svetlá vo vybraní profilu s klipom
Ľahké prevedenie presahu strechy
Ľahká štandardná strecha bez sklenených líšt s ľahkým napojením na stenu a so špeciálnym
tesnením v mieste uchytenia skla
Nízky počet profilov ponúka maximálne možnosti
Vysoká nosnosť vďaka nadštandardnému armovaniu oceľovými výstuhami v krokve a odkvape
Vo vnútornej časti nie sú vidieť skrutkované spoje
Mimoriadna statika
Dvojdielne obloženie opier pre integrované odkvapové trubky

Hrúbka presklenia
Rozpätie zaskleného lemu do 32 mm