HEROAL 180

Systém hliníkových profilov s tepelnou izoláciou pre fasády - stavebná hĺbka systému 28–210 mm

Spôsoby otvárania
pevné presklenie
všetky systémy dverných a okenných profilov heroal je možné do fasád integrovať formou vsadených prvkov


oblasť použitia
fasády
kolmé fasády
šikmé strechy
polygonálne fasády
pyramídy/zimné zahrady
predsadené stavby


funkčné vlastnosti podľa normy o výrobkoch podľa DIN EN 14 351 – 1
odolnosť proti zaťaženiu vetrom podľa EN 12 210 B5
vodotesnosť podľa EN 12 208 RE 10 50
prievzdušnosť (škárový súčiniteľ) podľa EN 12 207 AE
ovládacia sila podľa EN 13 115 –
mechanické namáhanie podľa EN 13 115 –
životnosť podľa EN 12 400 –
Ochrana proti vlámaniu podľa DIN V ENV 1627 WK 1 – 3
nepriezvučnosť podľa EN 20 140 – 3 1 – 5
sčiniteľ prestupu tepla podľa EN ISO 10 077 – 2 Uf = 1,6-2,2 W/(m2K)

Technická charakteristika

systém hliníkových profilov
fasádny systém s voľne voliteľnými kombináciami stĺpikov a priečok


pohľadové šírky
mnoho designových variant krycích profilov, od polguľatých po vzhľad oceli
vonkajšia pohľadová šírka 50 mm, vnútorná pohľadová šírka stĺpiku/priečky 50 mm
nadštandardné riešenie zvláštnych profilov (objektové riešenia) sú rovnako možné


systémy tesnenia
vonkajšie zasklievacie tesnenie: dvojité tesnenie jednodielne alebo jednotlivo s butylovou páskou s hliníkovým kašírováním; vnútorné tesnení pod sklo: jednotlivé tesnenia s tvarovými rohovými prvkami


systém odvodnenia
tvarované prvky pre zatesnenie konštrukcie
odvodňovacie kanály s veľkým objemom v kombinácii stĺpik/priečka, možnosľ odvodnenia polí jednotlivo
fasáda v kombinácii stĺpik/priečka s princípom drenáží s ľubovoľným počtom rovín odvodu vody


fasáda typu stĺpik/priečka
prevedenie fasády formou stĺpik/priečka, stĺpik/stĺpik alebo priečka/priečka
všetky série dverných a okenných sérií profilov heroal je možné do fasád integrovať formou vsadených prvkov
stavebná hĺbka stĺpikov je 28-210 mm, stavebná hĺbka priečky je 6-215 mm


protihluková ochrana
vyššia protihluková ochrana v spojení so špeciálnym sklom


Bezpečnosť
vysoká bezpečnosť WK3 s použitím zvláštneho príslušenstva a skiel


Hrúbka skiel
možnosť upnutia skla 4–50 mm