HEORAL 020

Séria neizolovaných hliníkových profilov pre okná a dymotesné dvere - stavebná hĺbka systému 50/60 mm

Spôsoby otvárania

interiérové priečky
otváravé, otváravo-sklopné, sklopné okná a dvere
okna a dvere s ventilačnými klapkami
sklopno-posuvné okná a dvere
celoprosklené dvere
dvere otváravé dnu i von
jednokrídlové kyvné dvere
protibežné dvere
automatické posuvné dvere
dymotesné dvere
pevné presklenie

Oblasť použitia
okná
dvere
dymotesné dvere
pevné presklenie

Funkčné vlastnosti podľa normy o výrobkoch DIN EN 14 351 – 1


maximálna váha dverného krídla v kg – 150

váha okenného krídla v kg max. – 130

dymotesné dvere 1-krídlové – DIN 18 095 RS 1

dymotesné dvere 2-krídlové – DIN 18 095 RS 2

odolnosť proti zaťaženiu vetrom podľa EN 12 210 – npd

vodotesnosť podľa EN 12 208 – npd

prievzdušnosť (škárový súčiniteľ) podľa EN 12 207 – npd

ovládaiaí sila podľa EN 13 115 – npd

mechanické namáhanie podľa EN 13 115 – npd

životnosť podľa EN 12 400 – npd

Ochrana proti vlámaniu podľa DIN V ENV 1627 – npd

Trieda ochrany proti hluku podľa EN 20 140 – 3 – npd

Koeficient prestupui tepla podľa EN ISO 10 077 – 2 – npd

Séria neizolovaných hliníkových profilov pre okná a dymotesné dvere - stavebná hĺbka systému 50/60 mm

Systém hliníkových profilov

neizolovaná jednokomorová konštrukcia

 

pohľadové šírky

vonkajšia pohľadová šírka rámov od 53 mm, okenné krídla od 35
mm, dverné krídla od 73 mm dverné krídlo lícuje plošne s rámom

kovanie

  • okenné krídla s kovacou drážkou euro (21/10–10 mm) pro bežné
  • tiahlové kovania
  • závesy montované na plochu alebo do drážky profile
  • možnosť použitia integrovaného samozatvárača dverí
  • panikové kovanie podľa DIN EN 179 a DIN EN 1125

systémy tesnenia

  • automaticky spustené prahové tesnenia, s a bez plochého prahu u dymotesných dverí
  • dvere: vonkajšie zasklievacie tesnenie a dorazové tesnenie vnútorné a vonkajšie (priebežné v rohoch)

systém odvodnenia

odvodňovací systém v ráme a krídle

protihluková ochrana

vyššia protihluková ochrana v spojení so špeciálnym sklom

dymotesné dvere

Dymostesné dvere 1- a 2-krídlové

hrúbka skla

možnosť použitia skla v ráme až do 34 mm, v krídle až do 44 mm