Exteriér – HEROAL 110S okná

Rada hliníkových profilov pre okná s modulárnou tepelnou izoláciou, stavebná hĺbka systému 72/84 mm

Oblasť použitia
okná

 

Spôsoby otvárania
Otváravo-sklopné okná a dvere
Otváravé okná a dvere
Štulpové okná
Sklopno-posuvné okná
Balkónové dvere (bezbariérové)
Pevné presklenia
Výklopné okno otváravé von
Kyvné okno

 

Funkčné vlastnosti podľa normy o výrobkoch DIN EN 14 351 – 1

hmotnosť krídla v kg max. – 130
odolnosť proti zaťaženiu vetrom podľa EN 12 210 – C5 / B5
Odolnosť voči náporu dažďa podľa EN 12 208 – 9A
prievzdušnosť (škárový súčiniteľ) podľa EN 12 207 – 4
ovládacia sila podľa EN 13 115 – 1
mechanické namáhanie podľa EN 13 115 – 4
životnosť podľa EN 12 400 – 2
odolnosť proti vlúpaniu podľa DIN V ENV 1627 – WK 1 – 3
nepriezvučnosť podľa EN 20 140 – 3 – 5
súčiniteľ prestupu tepla podľa EN ISO 10 077 – 2 – Uf = 0,83 – 1,6 W/(m2K)

Technická charakteristika

systém hliníkových profilov
3 komorový systém profilov s kvalitnými spojmi, vysoká stabilita a optimálnou tepelnou izoláciou


Tepelná izolácia
prispôsobenie hodnoty U cez modulárnu stavbu izolačných zón


Pohľadové šírky
vonkajšia pohľadová šírka rámu od 50 mm, okenného krídla od 33 mm
plošne lícujúci rám s krídlom v exteriéri
Nízky bezbariérový prah u balkónových dverí


Kovanie
okenné krídla s drážkou pre kovanie (21/10–10 mm) pre bežné tiahlové kovania
alternatívne okenné krídlo s euro drážkou (12/18-9 mm) pre bežné kovanie z plastových okien
možnosť objektového kovania pre krídla s hmotnosťou do 300 kg


Systémy tesnení
vysoká tesnosť, tesnenie pre zasklievanie zvonku, stredové tesnenie s rohmi alebo formou vulkanizovaného rámu
krídlo s otočným dorazovým tesnením


Odvodnenie
skryté, odsadené odvodnenie v krídle, skryté odvodnenie rámu
tvarové komponenty pre zatesnenie konštrukcií


Ochrana proti hluku
vysoká protihluková ochrana v spojení so špeciálnym sklom


Bezpečnosť
vysoká bezpečnosť pri použití špeciálneho kovania a špeciálnych skiel WK 1–3


Spoj tepelne-izolačných mostíkov
spoj hliníkových komôr a izolačných mostíkov je vyrábaný priemyselne z polyamidových izolátorov zosilnených skleným vláknom a zaisťuje tak vysokú tepelnú izoláciu.


Hrúbka skiel
v ráme je možné osadiť sklo až do hrúbky 52 mm, v krídle až do 68 mm